Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 14, 2011
Image Size
711 KB
Resolution
1440×823
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,993 (7 today)
Favourites
287 (who?)
Comments
56
Downloads
375
×
Vertiginous view by thomaswievegg Vertiginous view by thomaswievegg
I wanted to make something with a grand view and some slick perspective.. it's a little off here and there, but it was a learning experience for sure. Hope you like it!


-----------------------
Photoshop CS3
Wacom Intuos4
-----------------------
Add a Comment:
 
:iconjanelon:
JaneLon Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Digital Artist
I'm REALLY scared for the dog. Like, REALLY. I doubt it would be standing so bravely there in RL life.
Reply
:iconhuskyfish:
huskyfish Featured By Owner Jun 30, 2014
My god.
This is a masterpiece.
Reply
:iconmaccyjoe:
Maccyjoe Featured By Owner Jun 1, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Oh man - the vertigo on this pix is scary.
Reply
:icontheunknownety:
TheUnknownety Featured By Owner Jun 17, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Det här är verkligen vad man kan kalla en stad, övergiven, överväxt, något förfallen, men ändå står den och skiner i solljuset och talar om en kraftig ekonomi som visar tecken på makt, ingen tvekan om att staden en gång varit en aktiv plats för förhandlingar och överenskommelsen i stressade scheman. En plats där hundratusentals människor vistas och lever i en harmoni som enbart kan förklaras med en evig obeslutsamhet i vardagen för stadens invånare. Staden med all sitt innehåll som nu sår övergiven för våran namnlösa och beväpnade åskådare, en man med mål, en man som aldrig ger sig vika för en utmaning i detta nu sönderfallande samhälle som enbart står kvar av ren uthållighet. Manen med sin följeslagare, den hund som troligtvis tår honom närmast. Frågan är vart skall denne ge sig av, vad är det som försätt staden in i ett mörker av oaktivitet, vad lurar i skuggorna i denna stad som kräver vapen och vad är det som mannen kommer genomgå? En stad har alltid en bakgrund alltid en framtid, och vart denna stads framtid vilar är enbart i konstnärens makt.


Den här bilden är en kraftig inspirationskälla, jag har aldrig ingetts i en tanke så aktivt som denna stad. Du är en storslagen konstnär som sätter ord i dina bilder som enbart kan förklaras med ett stycke text. Vad är bakgrunden till denna bild, och vad är det som utspelas i bilden. Denna bild har potential som andra bilder sällan har, skulle med enkelhet kunna bli bok, film eller spel. Vilket som skulle det likväl vara en storsäljare för de flesta läsare, tittare eller spelare.

Skulle uppskatta fler bilder som bildar en serie av någon form. Skulle personligen kunna skriva en bok med en djup story baserad av enbart denna bild. Fortsätt med dina talangfulla bilder, du har en begåvning som jag sällan skulle förneka.
Reply
:iconalexanderpoel:
alexanderpoel Featured By Owner Mar 6, 2013
Very cool!
Reply
:iconthephoenixprod:
thephoenixprod Featured By Owner Feb 21, 2013  Professional General Artist
Awesome !!
Reply
:iconjohnson-x:
Johnson-X Featured By Owner Jan 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
whats that dog doing up so high? lol Awesome work yo.
Reply
:iconerikfreelandson:
erikfreelandson Featured By Owner Nov 25, 2012  Professional Traditional Artist
your work is an inspiration and extension of my dreams and visions
Reply
:iconzhepgig:
Zhepgig Featured By Owner Oct 11, 2012  Professional Digital Artist
this picture makes me so happy.
Reply
:iconthomaswievegg:
thomaswievegg Featured By Owner Oct 13, 2012  Professional Digital Artist
glad to hear :) thanks
Reply
Add a Comment: